Příspěvky

Revoluce v rozlišení osciloskopů

Která funkce zobrazení je vhodná pro použití v FFT?

O technice "Windowing" v rychlých Fourierových transformacích