Diagnostika morotů a pohonůPrediktivní údržba znamená dělat rozhodnutí o výměně částí přístroje a zařízení během plánované údržby, ještě dřív než jsou úplně zničeny a způsobí tak úplné zastavení výrobního procesu. Tento přístup vyžaduje důslednou analýzu dat nasbíraných během měření pomocí diagnostických zařízení. Měření vibrací rotačních součástí přístroje je jedním z diagnostických nástrojů, který dokáže zjistit zhoršení stavu přístroje 1 až 9 měsíců před samotným selháním.

Zvýšené vibrace mohou být způsobeny následujícími důvody:
•    Nevyvážeností
•    Vychýlením osy (nesouosost)
•    Mechanickou vůlí
•    Poškozenými ložisky
 


Pro měření obecné hladiny vibrací můžete použít vibrometr Fluke 805FC, který pracuje s rozsahem 10 Hz až 10 kHz. Pomocí tohoto vibrometru můžete měřit také činitel výkyvu (ČV). Činitel výkyvu ukazuje poměr špičkových hodnot vůči efektivní hodnotě (RMS). Díky tomuto poznatku je možné odhalit chyby v ložiscích vnějších nebo vnitřních kroužků (viz obrázek 1). Činitel výkyvu je měřený ve frekvenčním rozsahu 4–20 kHz.

Obrázek 1
 
Vibrometr Fluke 805FC je vybaven jak akcelerometrem, tak i snímačem síly. Díky tomuto senzoru si mohou být uživatelé jistí, že je vibrometr aplikován na přístroj příslušnou sílou. Toto je znázorněno rozsvícením příslušné LED diody během měření.
 

 
Obrázek 2

 Vibrometr 805FC je také vybaven funkcí Fluke Connect. Vestavěný komunikační modul umožňuje připojení k datovému cloudu, do kterého se odesílají všechna data. Použitím smartphonu, který slouží jako prostředník mezi měřícím zařízením a cloudem, můžete přiřazovat měření vibrací a termogramů (viz obrázek 3) předdefinovanému zařízení (jako např. elektrický motor).
Díky funkci Fluke Connect je možné sdílet data s ostatními uživateli aplikace, kteří jsou členy vašeho týmu. Můžete také požádat člena týmu o jeho/její pomoc. Služba Fluke Connect je také dostupná přes webový prohlížeč. Software Fluke Connect je dostupný na adrese https://connect.fluke.com/. Po přihlášení k vašemu účtu máte přístup k databázi. A co víc, k dispozici je také analytická funkce, která zobrazuje stav diagnostikovaného elektrického zařízení. 

Komentáře