Jak vybrat multimetr?
Digitální multimetr je jedno ze základních zařízení používané elektrikáři, inženýry elektroniky, inženýry automatizace nebo automechaniky. Toto multifunkční zařízení umožňuje měření elektrických a neelektrických hodnot. Momentálně je na trhu k dispozici široká nabídka multimetrů. Je patrné, že zde existuje široká škála cen výrobků, které nabízí individuální výrobci. Výrobci levnějších multimetrů často kopírují design krytů renomovaných značek, jako jsou Fluke, které jsou lehce rozeznatelné díky jejich žluto-šedému zbarvení.

Proč jsou mezi multimetry tak dramatické rozdíly v ceně?


Bezpečnost

Výběr měřícího zařízení z hlediska bezpečnosti se dá přirovnat k výběru ochranné přilby. Na první pohled se ochranné přilby od sebe neliší, vidíme pouze rozdílné ceny. Jejich tvary a vnějšek jsou si velice podobné. Ovšem věci, které jsou tak důležité pro ochranu motocyklisty, jsou ukryté uvnitř - speciálně tvarovaná, odolná výplň pohltí energii nárazu a zaručí bezpečnost, na rozdíl od tenké plastové skořepiny vyplněné pěnovým polystyrenem. Podobný přístup můžeme použít i v případě výběru elektrického měřícího zařízení. Na první pohled stejně vypadající multimetry se mohou podstatně lišit z hlediska použitých bezpečnostních řešení, která zaručují bezpečnost uživatelů. Multimetry dodávané společností Fluke jsou vybaveny speciálními pojistkami, které zabraňují tomu, aby se elektrický oblouk dostal ven ze zařízení. Konstruktéři pracující pro společnost Fluke dělají vše, co je v jejich silách, aby zaručili bezpečné použití našich zařízení a vysokou přesnost měření a to i v bodě odběru/příjmu z rozvodné elektrické sítě. Je nutno připomenout, že čím blíže k přípojnému transformátoru jste, tím vyšší je zkratový výkon a během zkratu je vypuštěno více energie. V závislosti na místu měření musíme vybrat multimetr, který vyhovuje požadavkům příslušné bezpečnostní kategorie (viz obr. 1). Toto se vztahuje také na sondy a testovací vodiče.


Obr. 1Výběr vhodného multimetru

Většina multimetrů Fluke vyhovuje bezpečnostním požadavkům kategorie CAT IV (600V). Během výběru multimetru věnujte pozornost následujícím parametrům: nejširší možný rozsah měření a rozlišení měření. Pro tyto účely určeme, v jakých místech budeme měření provádět. Například, pokud chceme měřit výstup usměrňovače pohonu s proměnnou frekvencí, měli bychom vybrat multimetr s nejvyšším rozsahem frekvence, protože proměnná složka je periodický signál, který se velmi rychle mění. Měli bychom také vzít do úvahy to, že v elektrické síti je mnoho rušících prvků, ve kterých je možné nalézt víc a víc nelineárních prvků, které vytváří vyšší harmonické složky. Pokud tedy chceme, aby byla naše měření přesná, měli bychom vybrat multimetr s funkcí TrueRMS, napřiklad Fluke 289.


Lídr mezi multimetry

Fluke 289 je průmyslový multimetr se zápisem dat, známý po celém světě. Kromě toho, že obsahuje všechny základní měřící funkce a vyhovuje nejvyšším bezpečnostním požadavkům, umožňuje toto zařízení zaznamenávat měření. Během určitého časového období a v určitém intervalu můžete zaznamenat mnohá měření. Data můžete nepřetržitě zaznamenávat až 200 hodin. Velká, podsvícená obrazovka vám umožňuje zobrazení uložených měření v grafickém formátu a poskytuje tak obrázek naměřených hodnot (TrendCapture), (viz obr. 2).

 Obr. 2


Toto je zároveň nejpřesnější multimetr nabízený společností Fluke (nebo celkově na trhu). Přesnost měření přímého napětí je 0,025 %. Vzorkovací frekvence AC signálu (šířka pásma) je 100 kHz. Musíme také zmínit, že může měřit činitel výkyvu (ČV) a měli bychom také ocenit funkci LoZ (nízká vstupní impedance), která odstraňuje bludný proud (viz obr. 3).


Obr. 3


Unikátní vlastností tohoto multimetru je možnost zobrazení napětí v jednotkách dBV nebo dBm. Je to velmi užitečná vlastnost v případě diagnostických testů audio-video zařízení a radarových zařízení.

Pracovníci průmyslové údržby oceňují rozsah měření 50 Ω. Díky této funkci jsou schopni měřit malé odpory s přesností 0,001 Ω a kompenzovat tak odpor testovacího vodiče. Navíc, díky zdroji proudu 10 mA, dosahují vetší přesnosti měření v prostředích se šumem a v prostředích s rušením.

K zařízení Fluke 289 můžete také připojit širokou nabídku příslušenství, např. kleště vysokého proudu (měření až do 6,000 A AC) (viz obr. 4), senzorové proudové kleště využívající Hallova jevu (díky čemuž je možné měřit proud AC/DC) (obr. 5) a termoelektrické články.
 
 Obr. 4  Obr. 5

Konektor Fluke Connect™ ir3000 FC Connector (obr. 6) je dalším užitečným příslušenstvím. Díky němu můžeme náš multimetr propojit s aplikací Fluke Connect™. Tento modul umožňuje posílat data z multimetru Fluke do smartphonu, sbírat data měření v reálném čase, vytvářet průběžné grafy, ukládat a sdílet hodnoty.


 Obr. 6 
  Obr. 7

Systém Fluke Connect™ momentálně zahrnuje přes 30 zařízení Fluke a toto číslo neustále roste. Zařízení Fluke s označením FC se mohou bezdrátově (Bluetooth, WiFi) spojit s aplikací Fluke Connect™. Pokud máte tuto aplikaci nainstalovanou ve vašem smartphonu (obr. 7), můžete sbírat data měření a zobrazovat na obrazovce výsledky měření z 11 různých zařízení najednou. Aplikace umožňuje také spravovat výsledky měření: můžeme je sdílet s ostatními uživateli nebo je archivovat v databázi Fluke Cloud™. Pomocí smartphonu nebo prohlížeče v počítači můžeme přistupovat k datům uloženým v cloudu.

Testy elektroinstalací vykonané pomocí zařízení Fluke s technologií Fluke Connect™ mohou být optimalizované díky schopnosti vykonávat více měření najednou. Dosažené výsledky mohou být později přiřazené předefinovaným zařízením. Díky systematickým kontrolám budeme schopni zaznamenat obecné tendence spojené se změnami, které nastanou. Spojením tendencí několika hodnot (včetně termogramů pořízených tepelnými kamerami Fluke) jsme schopni předpovědět nadcházející selhání a poskytujeme tak největší benefit použití technologie Fluke Connect™ - šetříme čas a peníze. A co víc, příprava hlášení pomocí Fluke Connect™ je jednodušší. Vytvořená hlášení jsou standardizovaná a založená na měřeních, která jsme provedli.


Zařízení Fluke 289 je dlouhá léta používáno profesionály po celém světě. Tento multimetr se, díky jeho funkcím, přesnosti měření a odolnosti, stal lídrem mezi podobnými zařízeními. Nyní, vylepšen o modul ir3000 FC Connector, se připojuje k rodině Fluke Connect™, která si upevňuje první místo.www.fluke.cz

Zařízení Fluke 289 je prodáváno samostatně nebo v sadě Fluke 289/FVF, která obsahuje pouzdro, dodatečná příslušenství a software.

       

Můžete si také zakoupit sadu různého příslušenství TLK-289 (včetně malých a velkých krokosvorek, háků, sond, termoelektrického článku, magnetického držáku).
Komentáře